Trykkfeil

Her er noen kjente trykkfeil og forslag til endringer i Tor Gulliksens ``Matematikk i praksis'', 4. utgave, Universitetsforlaget AS 1998. Melding om ytterligere trykkfeil mottas med takk. Linje -n betyr linje n nedenfra på siden.

John Rognes / 1. desember 2000