MA 001 - OPPGAVESETT 15

Oppgaver til uken 4/12-8/12

Tor Gulliksen: Matematikk i praksis

Notasjonen "(x.y) z, w" betyr oppgavene z og w i avsnitt (x.y) i læreboken. Eksamensoppgavene er hentet fra eksamensoppgavesamlingen for MA 001, som selges på Akademika.

Eksamensinformasjon

Eksamen er mandag 11. desember fra klokken 09.00 til 15.00, og finner sted i Gymsalene, seminarrom 1 og lesesalen i V. Bjerknes hus, og store lesesal i Fysikkbygningen. For eksamener hvor det benyttes flere lokaler vil det 2-3 dager før eksamen bli slått opp lister over hvor man skal sitte. Studentene må medbringe studiekort ved enhver eksamen med semesterkort for inneværende semester.

Sensur

Sensur oppgis via tastafon på telefon 22 85 78 72. Fakultetet oppgir ikke sensur.

John Rognes / 28. november 2000