MA 001 - OPPGAVESETT 2

Oppgaver til uken 4-8/9

Tor Gulliksen: Matematikk i praksis

Notasjonen "(x.y) z, w" betyr oppgavene z og w i avsnitt (x.y) i læreboken. Oppgavene fra (2.7) og (2.8) overføres til oppgavesett 3. Innleveringsoppgaven er frivillig.

John Rognes / 28. august 2000