MA 001 - OPPGAVESETT 3

Oppgaver til uken 11-15/9

Tor Gulliksen: Matematikk i praksis

Notasjonen "(x.y) z, w" betyr oppgavene z og w i avsnitt (x.y) i læreboken. Oppgavene fra (2.7) og (2.8) er overført fra oppgavesett 2. Innleveringsoppgaven er frivillig.

John Rognes / 1. september 2000