MA 001 - OPPGAVESETT 4

Oppgaver til uken 18-22/9

Tor Gulliksen: Matematikk i praksis

Notasjonen "(x.y) z, w" betyr oppgavene z og w i avsnitt (x.y) i læreboken. Innleveringsoppgaven er frivillig.

John Rognes / 1. september 2000