MA 001 - OPPGAVESETT 6

Oppgaver til uken 2-6/10

Tor Gulliksen: Matematikk i praksis

Notasjonen "(x.y) z, w" betyr oppgavene z og w i avsnitt (x.y) i læreboken. Innleveringsoppgaven er frivillig.

Obligatorisk oppgave nr. 1

Den første obligatoriske oppgaven leveres til gruppelæreren innen fredag 6. oktober.

John Rognes / 18. september 2000