MA 001 - OPPGAVESETT 9

Oppgaver til uken 23-27/10

Tor Gulliksen: Matematikk i praksis

Notasjonen "(x.y) z, w" betyr oppgavene z og w i avsnitt (x.y) i læreboken. Innleveringsoppgaven er frivillig. Eksamensoppgavene er hentet fra eksamensoppgavesamlingen for MA 001, som selges på Akademika.

John Rognes / 16. oktober 2000