MA 100 - OPPGAVESETT 3

Oppgaver for uken fra 9. september til 13. september 1996


T. Lindstrøm, "Kalkulus":

*: Se trykkfeillisten om fasiten til 3.4:1c og 3.4:15b.

Det er tatt med mange drillpregede oppgaver denne uken, for å trene inn regning med komplekse tall. Det er neppe tid til eller behov for å gå gjennom alle på gruppene.


MA 100 ukeoppgaver / rognes@math.uio.no / oppdatert 29. august 1996