MA 100 - OPPGAVESETT 9

Oppgaver for uken fra 21. oktober til 25. oktober 1996


T. Lindstrøm, "Kalkulus":

Fra eksamensoppgaveheftet:

*: I punkt (b) kan du bruke at arctan(1/2) er ca. 0,463.
Svaret i punkt (c) skal være 5c arctan(c) - 5/2 ln(1+c^2) + c + ln(1-c).


MA 100 ukeoppgaver / rognes@math.uio.no / oppdatert 14. oktober 1996