UKEOPPGAVER I MA 100, Høsten 1996

Til instituttets hjemmeside for MA 100.
Til foreleserens info-side, med bl.a. innleveringsoppgavene. (Dead link ?)MA 100 ukeoppgaver / rognes@math.uio.no / oppdatert 18. november 1996