MA 104 høsten 1998

Vektorregning og lineær algebra

Forelesninger:

Tirsdag kl. 14.15 - 16 i Sophus Lies auditorium, og
fredag kl. 12.15 - 14 i Auditorium 1, Vilhelm Bjerknes' hus.

En mer detaljert plan over pensum og forelesningene finnes her.

Foreleser:

John Rognes
kontor: B 610, N. H. Abels hus
telefon: 22 85 58 45
e-mail: rognes@math.uio.no

Regneøvelser:

En oversikt over oppgavene til regneøvelsene finnes her.

Se forelesningskatalogen, side 358, for tid og sted for de ulike gruppene.

Litteratur:

Innleveringsoppgave:

Besvarelser på eksamensoppgaven fra våren 1998 kunne leveres til gruppelærerne uke 46.
Her er et løsningsforslag og en tilhørende skisse i PostScript format.

Eksamen:

Onsdag 2. desember 1998, klokken 09.00 - 15.00. Ingen hjelpemidler er tillatt.

Løsningsforslag til eksamensoppgaven:

Her er mitt løsningsforslag til eksamensoppgaven høsten 1998, som PostScript fil.

John Rognes / 4. februar 1999