Ukeoppgaver for MA 104 høsten 1998

Notasjonen x.y:z refererer til avsnitt x.y og oppgavenummer z i læreboken Linear Algebra, 3rd edition, Fraleigh & Beauregard. Notasjonen Hxy:z eller Vxy:z refererer til eksamensoppgave nummer z fra høsten eller våren 19xy.

Uke 35, 24.-28. august


Uke 36, 31. august - 4. september


Uke 37, 7.-11. september


Uke 38, 14.-18. september


Uke 39, 21.-25. september


Uke 40, 28. september - 2. oktober


Uke 41, 5.-9. oktober


Uke 42, 12.-16. oktober


Uke 43, 19.-23. oktober


Uke 44, 26.-30. oktober


Uke 45, 2.-6. november


Uke 46, 9.-13. november

Denne uken kan besvarelser på eksamenssettet i MA 104 fra torsdag 28. mai 1998 leveres til gruppelærerne, som vil rette eller kommentere de innleverte oppgavene. Dette er ingen obligatorisk oppgave, men et frivillig tilbud til de som vil ha tilbakemelding på hvordan de fører sine eksamensbesvarelser.


Uke 47, 16.-20. november


Uke 48, 23.-27. november


rognes@math.uio.no / oppdatert 19. oktober 1998