NFR-prosjekter

Topologi i Norge (2004, 2005-2007, 2008-2011) 2012-2015

Prosjektnummer ES479962 ledes av Christian Schlichtkrull ved UiB.

Algebraisk K-teori og topologi, 2001-2003

Prosjektnr. 142200/432

Algebraisk K-teori og topologi, 1998-2000

Prosjektnr. 121467/410

Symposier/Konferanser

Symposia and Conferences in Topology and K-theory

John Rognes / 6. juni 2012