Topologisk syklisk homologi

Tid og sted:

John Rognes / 23. november 2001