Strategisk Universitetsprogram i Ren Matematikk

Deltakere

  Algebra Analyse Topologi
Emeritert Arnfinn Laudal
Erik Alfsen
Per Holm
Jon Reed
Professorer og førsteamanuenser Jan Christophersen
Geir Ellingsrud
Ragni Piene
Kristian Ranestad (styremedlem)
Arne B. Sletsjøe (koordinator)
Erik Bedos
Ola Bratteli (styremedlem)
Erik Løw
Sergey Neshveyev
Erling Størmer
Nils Øvrelid
Hans Brodersen
Bjørn Jahren
John Rognes (leder)
Per Tomter
Paul Arne Østvær
Gjesteforskere Eivind Eriksen
Runar Ile (HiH/UiB)
Arvid Siqveland (HiBu)
Silke Lekaus (Essen)
Jan O. Kleppe (HiO)
George Hitching (Hannover)
Lars Tuset (HiO)
Marcelo Laca (Victoria)
Toke Meier Carlsen
Roberto Conti (TBA)
Holger Reich (Münster)
Birgit Richter (Bonn/Hamburg)
Helmer Aslaksen (Singapore)
Postdoktorstipendiater Inger Christin Borge
Andreas L. Knutsen
Trond Gustavsen
Nadia S. Larsen
Anne Louise Svendsen
Kamran Reihani
Halvard Fausk
Christian Schlichtkrull
Doktorgradsstudenter Enrico Carlini
Alessandra Dragotto
Martin Gulbrandsen
Pål Hermunn Johansen
Johannes Kleppe
Tord Romstad
Ingrid Seem
Magnus Dehli Vigeland
Elise Øby
Sindre Duedahl
Olav Gravir Imenes
Kjetil Røysland
Erlend Fornæss Wold
Håkon Schad Bergsaker
Thomas Gregersen
Tore A. Kro
Sverre Lunøe-Nielsen
Olav Skutlaberg

John Rognes, 16. januar 2007