Strategisk Universitetsprogram i Ren Matematikk

SUPREMA er et Strategisk universitetsprogram i ren matematikk finansiert av Norges forskningsråd i perioden 2003-2006 (NFR prosjektnummer 154077/420), med utgangspunkt i forskningsgruppene i algebra/algebraisk geometri, analyse/C*-algebraer og geometri/topologi/K-teori ved Avdeling for matematikk, Matematisk institutt, Universitetet i Oslo (UiO prosjektnummer 142112). Programmet er faglig sentrert om emnet "New Contexts for Arithmetic and Geometry", og vil ved midlertidige ansettelser og seminarvirksomhet bidra til å sikre god fremtidig rekruttering og et sterkt faglig miljø ved avdelingen.

Lenker

Sluttrapporter

SUP arbeidsseminar

Konferanser

Et SUPREMA oppstartsmøte ved Soria Moria hotell ble arrangert den 5. og 6. juni, rett etter Abel-prisutdelingen og Abel-symposiet 3. og 4. juni 2003. Foredragsholdere var Klaus Hulek (Hannover), Uffe Haagerup (Odense) og Graeme Segal (Oxford).

En felles SUP-konferanse ved Thorbjørnrud hotell ble arrangert torsdag 27. og fredag 28. mai. Dette var samme uke som Abelpris-utdelingen tirsdag 25. mai 2004. Foredragsholdere var Franc Forstneric (Ljubljana), Nigel Higson (Pennsylvania State University) og Wolfgang Lück (Münster).

Den tredje SUP-konferansen, ved Sundvolden hotell, fant sted torsdag 26. og fredag 27. mai 2005, etter Abelpris-utdelingen 24. mai 2005. Foredragsholdere var Yan Soibelman (Kansas State University) og Jesper Møller (København).

Den fjerde SUP-konferansen, ved Klækken hotell, fant sted 25. og 26. mai 2006. Foredragsholdere var Joe Chuang (Bristol) og Andreas Rosenschon (SUNY Buffalo).

Tidligere aktiviteter

John Rognes / 30. januar 2007