Topologimøte 15.-16. mai 2003 ved UiO

I forbindelse med NFR-prosjektet i "algebraisk K-teori og topologi" vil det holdes en topologi-konferanse ved Matematisk institutt, Universitetet i Oslo, torsdag 15. og fredag 16. mai. Alle foredragene holdes i seminarrom B71 i 7. etasje i Niels Henrik Abels hus.

Foreløpig program

Torsdag 15. mai

09.30-10.30 Halvard Fausk Et splitting teorem for ekvivariante avbildninger mellom to G-spekta B71
11.00-12.00 Erik Kjær Pedersen Smoothing loop spaces (I) B71
13.00-14.00 Dag Olav Kjellemo En koselig konstruksjon av MSO B71
14.30-15.30 Sverre Lunøe-Nielsen Beregning av fikspunkter av THH(R), et kohomologisk angrep B71
16.00-17.00 Nils A. Baas Noen tanker om elliptiske objekter B71

Fredag 16. mai

09.15-10.15 John Rognes Stabilt dualiserbare grupper B71
10.30-11.30 Erik Kjær Pedersen Smoothing loop spaces (II) B71
12.30-13.30 Tore Kro Automorfier av mangfoldigheter, involusjon og matriser B71
14.00-15.00 Bjørn Dundas Multiplikasjon i K-teori B71

John Rognes / 14. mai 2003