Geometri/Topologi ved Matematisk Institutt, UiO

Master / Cand. scient. uteksaminert siden 1995

Ph.d. / Dr. scient. uteksaminert siden 1999