Rolf Bjerknes

[Rolf]

Stilling : Førsteamanuensis emeritus ved studieretning matematisk modellering
Institusjon : Institutt for informatikk
Kontor : Rom 2309 i Informatikkbygget
Kontortelefon : 22 85 24 17
Email : rolf@ifi.uio.no

Faglige interesser generelt

Reguleringsteknikk, lineær systemteori, simulering og signalbehandling. Dette brukes spesielt til å lage matematiske modeller av biologiske systemer, både under normale forhold og under utvikling av kreft. Arbeidet skjer i amarbeid med en gruppe leger ved Institutt for patologi og ved Øyeavdelingen, Rikshospitalet.

Kjedeord

Ordliste over norske ord med to bokstaver, baklengs ordliste, kombinasjoner.
Oppdatert 12. august 1999 av matmod-www.