Me from dagen@ifi

Rune Hovde

Projects etc.

This website

This website is part of assignment 1 in the course IN5320.

Associate leader, Output

I am the associate leader of a student organization that publishes the magazine 'Output'. It is published once a semester.

Courses

INF1000

Grunnkurs i objektorientert programmering

INF1010

Objektorientert programmering

IN1030

Systemer, krav og konsekvenser

INF1060

Introduksjon til operativsystemer og datakommunikasjon

INF1090

Logiske metoder for informatikk

INF1300

Introduksjon til databaser

INF1400

Digital teknologi

INF1411

Elektroniske systemer

INF1820

Introduksjon til språk og kommunikasjonsteknologi

INF2080

Logikk og beregninger

INF2220

Algoritmer og datastrukturer

INF2270

Datamaskinarkitektur

INF2810

Funksjonell programmering

INF3121

Testing av programvare

INF3700

Informasjonsteknologi og samfunn

MAT/INF1100

Modellering og beregninger