Sarah Frandsen Gran

Cand. med. januar 2008

Arbeider med undervisning i kvalitet via KLoK, StudPEP og Student-BEST ved medisinstudiet, universitetet i Oslo.

Ta kontakt på s.f.gran@medisin.uio.no

 

 

 


Vedlikeholdt av Sarah (sist oppdatert april 2008)