Welkom bij de site van het noorse volksschilderen

Deze non-commerciŽle pagina's waren aanvankelijk bedoeld voor het verspreiden van informatie om en tussen de noorse volksschilders. Mijn speurtocht in 1999 naar informatie over volksschilderen leverde weinig op. Er was het een en ander te vinden over het noorse volksschilderen, maar louter amerikaanse sites. Over het nederlands volksschilderen was het nog slechter gesteld, men een site in het Japans. Dit heeft mij toen aangespoord om de noorse site op te bouwen. Ook in Nederland is er een site gekomen over het nederlandse volksschilderen.

De geschiedis van het noorse volksschilderen is nog steeds een vertaling van het cursusboekje van mijn leraar. Dit gedeelte heeft nu een uitbreiding gekregen, nadat er eind 2006 een artiekel over mij verscheen in het noorse tijdschrift "Decor magasinet" nr 5 2006 waarin de redactrice mijn nederlandse achtergrond in het licht van het noorse volksschilderen bracht. De veelheid aan informatie over Hindeloopen werd uiteindelijk tot een eigen artiekel, waar ik de noren een klein inblik kon geven over de relatie tussen de Hindeloopers en Telemarkers. Vanwege plaatsgebrek werd het artiekel verkort, met een verwijzing naar de gehele versie op deze sites. Daarbij kon ik tevens wat meer vertellen over de verscheidenheid in het nederlandse volksschilderen, iets wat noren niet verwachten van een klein, plat land met korte afstanden.

Noorwegen kent meerdere stijlen binnen het volksschilderen (met onder andere Halling, Os, Ryfylke, Telemark, Valdres, Viksdalen, ōsterdalen). Helaas is mijn eigen fotomateriaal beperkt en daardoor kan ik niet de gehele breedte in beeld brengen. Telemark is de vorm die het meest onderwezen wordt. In de toekomst wil ik een nieuwe pagina opbouwen met beschrijving en foto's.

Onder het technische gedeelte vindt u iets over het hoofdmotief in de Telemark stijl, het acanthusblad, en links naar producenten van in Noorwegen verkrijgbare materialen, en het kleurensysteem dat in scandinaviŽ gebruikt wordt (NCS).

Een deel van de informatie is opgebouwd met informatie van mijn database. Deze bevat meer informatie dan ik op het internet wil en kan weergeven, en helpt mij in het beantwoorden van specifieke vragen. Momenteel ligt deze informatie slechts op de noorse site gezien deze taalonafhankelijk zijn opgebouwd. Dit is zichtbaar door rode grafiek aan de zijkanten. Het menu moet u dan weer op NL zetten, of gebruik de "back"-knop.
Op de pagina met literatuur vindt men de meeste publicaties in binnen- en buitenland over de noorse volksschilderkunst.
De lijst over volksschilders bevat namen, post- en telefoonnummer (en mogelijk een link naar e-mail of website) over in Noorwegen wonende actieve schilders die in een noorse stijl schilderen.
De pagina met houtbewerkers bevat namen, post- en telefoonnummer van personen en bedrijven die houten voorwerpen vervaardigen van een hoge kwaliteit, geschikt voor het volksschilderen. Middels becijfering is weergegeven welke techniek ze uitvoeren (draaiwerk, gelijmd werk, spanen werk en butters).


NB: Deze site gebruikt javascript voor het navigatiemenu aan de linker kant van uw scherm. Indien uw browser dit blokkeert, heeft u mogelijkheid om dit toe te laten of de alternatieve navigatie te gebruiken beneden op uw scherm.


Voorzijde | Geschiedenis | Nederlandse invloed| Literatuur | Acanthus | Materiaal | Volksschilders | Houtbewerkers | Links | Contact
Copyright © 1999-2017 Olav Schreurs. All rights reserved.