Hegnar feilinformerer

av Steinar Holden

Innlegg i Finansavisen 10. februar 2009

 

Trygve Hegnar omtaler meg på lederplass i Finansavisen 9. februar som ”Han som vil ha høye lønnstillegg i år for å opprettholde etterspørselen”. Det har jeg aldri uttalt, og det vet Hegnar godt. Jeg har uttalt at lønnsveksten ”ikke bør bli for lav”, men også at ”Dette betyr selvfølgelig ikke at lønnsveksten bør være høy.”  Videre skrev jeg i Finansavisen 7. februar at det er ”viktig at lønnsveksten blir så lav at inflasjonen blir lav”, og ”at lønnsoppgjøret i den enkelte bedrift må avspeile den økonomiske situasjonen til bedriften. I mange bedrifter vil det derfor bli svært lav lønnsvekst i år.” Det er bra med debatt, men ikke fullt så bra når den ene parten er en redaktør som på lederplass gir en feil fremstilling av motpartens synspunkter.