Kortslutning om lønnsoppgjør

av

Steinar Holden

Innlegg i Finansavisen 7. februar 2009

 

Trygve Hegnar omtaler på lederplass 4. februar mine uttalelser i DN om at ”lavest mulig lønnsvekst ikke er løsningen på problemet i økonomien” som en ”kortslutning”. Hegnar er enig med meg i at krisen har begynt med et dramatisk fall i etterspørselen. Han sier videre at når salget uteblir, må kostnadene ned, og konkluderer med at ”Det betyr selvfølgelig at lønnsveksten må være lavest mulig.”

 

Jeg er enig med Hegnar at for den enkelte bedrift er det i dagens situasjon åpenbart best med lavest mulig lønnsvekst. Selvfølgelig er det slik at lavere lønn gir lavere kostnader, og dermed bedre muligheter til å hevde seg i konkurransen mot andre bedrifter. Men Hegnar ser ikke ut til å innse at salget til den enkelte bedrift også avhenger av lønningene i andre bedrifter. Lavere lønninger i andre bedrifter gjør at kundene får mindre lønnsinntekter, og konkurrentene får lavere kostnader. Dermed kan lav lønnsvekst i en enkelt bedrift være redningen for den, men hvis alle bedrifter får lav lønnsvekst, kan gevinsten bli borte.

 

Dette betyr selvfølgelig ikke at lønnsveksten bør være høy. Som jeg sa i intervjuet i DN er det nå viktig at lønnsveksten blir så lav at inflasjonen blir lav, slik at Norges Bank kan holde rentenivået nede. Det er også klart at lønnsoppgjøret i den enkelte bedrift må avspeile den økonomiske situasjonen til bedriften. I mange bedrifter vil det derfor bli svært lav lønnsvekst i år.

 

Hegnar har rett i at lønnsoverhenget fra i fjor innebærer at lønnsveksten i 2009 trolig uansett kan betegnes som ”ganske høy”. Arbeidstakersiden i Norge er også så sterk at jeg ikke tror det er noen fare for at lønnsveksten i Norge blir så lav at det bidrar til sviktende etterspørsel. Bakgrunnen for min uttalelse i DN var at jeg som svar på et spørsmål fra en journalist forklarte en viktig sammenheng i økonomien: at lønnsinntekt er en svært viktig etterspørselsfaktor i økonomien, og at lavere lønnsvekst dermed gir lavere etterspørsel. Hegnars konklusjon om at ”Lønnsveksten kan ikke bli lav nok” tyder på at en slik forklaring var nødvendig, men også at jeg ikke har nådd helt frem.