Lønnsforskjeller og kapitalisme

Av

Steinar Holden, professor ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Dagens Næringsliv 30. juni 2010

 

I et innlegg 26. juni kritiserer Magnar Wilhelm Hagerup meg for å ”ta for gitt at økte lønnsforskjeller er negativt, ja rent ut umoralsk”, og at jeg ikke ”grunngir, hverken pragmatisk eller prinsipielt, hvorfor forskjeller i seg selv er feil”. Hagerups innlegg gir en karikert beskrivelse av det jeg skrev: Jeg mener selvfølgelig ikke at forskjeller i seg selv er feil eller umoralsk, og det skrev jeg heller ikke i mitt innlegg. Det er behov for forskjeller i lønn, både som motivasjon for bl.a. innsats og utdanning, og som kompensasjon for innsats og produktivitet. Mitt poeng var at lønns- og inntektsforskjellene blir for store i en kapitalistisk økonomi. Det begrunnet jeg bl.a. med at økte forskjeller fører til økte sosiale problemer, og trolig også dårligere helse i befolkningen samlet sett.

Hagerup fremhever ”kapitalismens fremragende evne til å gi folk billige produkter og tjenester”, og at økte inntektsforskjeller derfor er ok. Jeg er enig med Hagerup i at kapitalismen gir større økning i levestandarden enn andre systemer vi kjenner. Likevel blir det for lettvint å konkludere at en hver økning i inntektsforskjellene er uproblematisk. Finanskrisen illustrerte at sammenhengen mellom inntektsforskjeller og allmenn velferd er mer komplisert. Utviklingen i finanssektoren innbar svært høy lønnsomhet og kraftig økning i inntektsforskjellene, og deretter et sammenbrudd som har ført verdensøkonomien inn i en alvorlig tilbakegang. Hadde vi hatt bedre reguleringer av finansmarkedene slik at denne utviklingen hadde blitt forhindret, ville inntektsforskjellene vært mindre og gjennomsnittsinntekten trolig høyere.