Konkurransen i bankmarkedet

Steinar Holden

DN, 20. mars 2013

Bjørn Erik Næss, Finansdirektør i DNB, har i sitt svar til meg i DN 18. mars en diskusjon av konkurransen i bankmarkedet som til dels er vanskelig å følge. Næss hevder at økte krav til egenkapital ikke svekker konkurransen, “siden de nye kravene pålegges alle norske banker.” Men det er ofte slik at tiltak for å bedre konkurransen gjelder alle bedriftene i markedet, så det kan neppe være relevant. Næss tar derimot ikke opp mitt hovedargument, som er at økte kapitalkrav gjør at bankene i mindre grad kan øke sine utlån, og dermed heller ikke kapre kunder fra hverandre. Konkurransen i bankmarkedet svekkes, fordi redusert risiko for å tape kunder gjør det mer fristende å heve renten.

Næss hevder deretter at konkurransen om bankkundene trolig vil øke, fordi flere mindre banker ikke vil øke utlånsrentene med det første. Her ser det ut som at Næss ser på konkurransen fra DNBs perspektiv – og da kan han ha rett i at DNB kan møte økt konkurranse om kundene, når det er noen banker som ikke følger DNBs heving av renten. Mitt innlegg handlet derimot om konkurransen i markedet samlet sett, og som argumentert over er den svekket, selv om det også er noen banker som ikke hever renten.

Næss hevder at de nye kravene kan innebære at utenlandske banker får et betydelig konkurransefortrinn i kampen om norske kunder, og at konkurransen dermed kan bli svekket. Jeg tok ikke opp konkurransen fra utenlandske banker i mitt innlegg, men også her ser det ut som at Næss ser dette fra DNBs perspektiv. Hvis utenlandske banker får et konkurransefortrinn, kan man godt hevde at norske bankers konkurransekraft blir svekket. Men virkningen på konkurransen i bankmarkedet er noe annet. Hvis utenlandske banker skulle få bedre muligheter til å konkurrere på det norske markedet, tror jeg de fleste økonomer vil mene at dette isolert sett gir økt konkurranse i Norge.

Næss påstår at “Holden hevder også at enhver bank isolert sett burde ønske å holde mest mulig egenkapital. Hadde han rett, var det jo bare å sette kravet til 100 prosent.” Dette har jeg selvfølgelig ikke hevdet. Det jeg skrev var dette: “En hver bedrift som forsøker å få størst mulig overskudd – slik bankene også gjør – forsøker også å få mer egenkapital.” Hvordan dette kan tolkes som et argument for et egenkapitalkrav på 100 prosent, er vanskelig å forstå.