”Mer misvisende om skift og turnus”

Av

Steinar Holden, leder i Skift/turnus-utvalget.

Dagens Næringsliv 6. mars 2009

Viseadministrerende direktør i  Spekter, Anne-Kari Bratten, kommer i sitt innlegg i DN 3. mars med en rekke innvendinger mot Skift/turnus-utvalgets forslag. Noen av disse er det lett å forstå. Kortere arbeidstid, selv i begrenset omfang, vil innebære økte kostnader for arbeidsgiverne, og det vil på kort sikt forsterke knappheten på arbeidskraft i sykehusene. Dette er jeg enig i, og dette skrev vi i vår rapport.  Andre argumenter er vanskeligere å følge. Bratten skriver at forslaget ”Etablerer et likestillingspolitisk problem fordi arbeidstakere i staten (flest menn) får en bedre ordning enn arbeidstakere i sykehusene (flest kvinner).” Det er vanskelig å forstå at Spekter kan mene dette, når Spekter samtidig mener at dagens ordning er kjønnsnøytral. Vi foreslår en ordning som er bedre for arbeidstakere i sykehusene enn dagens ordning. Hvordan kan en ny ordning være et likestillingspolitisk problem for en gruppe som kommer bedre ut enn de gjør i dagens kjønnsnøytrale ordning?

Bratten sier at vårt forslag ”Ikke gir gradvis kompensasjon for ubekvem arbeidstid likevel, fordi Holden foreslår evig amnesti for de grupper som etter hans eget forslag skulle hatt øket arbeidstid.” Dette er en pussig logikk. Det er riktig at vi ikke foreslår lengre arbeidstid for noen grupper. Men for de grupper der vi foreslår redusert arbeidstid, vil reduksjonen i arbeidstid være gradvis i takt med omfanget av ubekvem arbeidstid, selv om Bratten påstår det motsatte.

Bratten skriver at ”Ingen av partene i arbeidslivet har støttet i sine høringsuttalelser”. Dette er i beste fall misvisende. YS, Unio og Akademikerne sier alle at de ”støtter hovedlinjene” eller ”slutter seg i all hovedsak” til forslaget. Naturlig nok mener disse organisasjonene at vårt forslag ikke går langt nok, men det er noe helt annet enn å si at de ikke støtter forslaget.