ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk

Undervisningsmateriale i tilknytning til Steinar Holdens forelesninger høsten 2005.

Temaer i ECON 1310

Noen råd til eksamen

Forelesningsplan

Sensorveiledning H03

Sensorveiledning V04

Sensorveiledning H04

Sensorveiledning V05

Forelesningsnotater i makroøkonomi

Emnesiden for ECON 1310 H05

Studenter med svak matematikk-bakgrunn kan dra nytte av f.eks. Robert Hansens bok "Repetisjonskurs i matematikk til makroøkonomi", En studieguide fra BIs nettstudier.

Aktuelle lenker: