ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk

Undervisningsmateriale i tilknytning til  forelesninger høsten 2009.

Tidligere eksamensoppgaver med sensorveiledninger

Forelesningsnotater i makroøkonomi

Emnesiden for ECON 1310 H09

Studenter som ønsker å supplere pensum med en enklere fremstilling på norsk, kan dra nytte av Pareto - læreverk i samfunnsøkonomi for den videregående skole.

Aktuelle lenker: