ECON 1310 

Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk

 

Forelesningsplan høsten 2005

 

Forelesere:

Steinar Holden, kontor 1140;    tlf. 22855156; treffetid tirsdag 14-15  steinar.holden@econ.uio.no

 

Emneside for kurset er http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON1310/h05/

Forelesers hjemmeside for kurset

http://folk.uio.no/sholden/E1310/ECON1310-H05-sh.html

 

Forelesninger på torsdag kl. 09:15 -12:00, Auditorium 1 Georg Sverdrups hus.
Første gang 25. august; ikke forelesning 20. oktober; siste gang 24. november.

Halvor Mehlum er vikar på forelesning 1. september.

 

Det vil bli gitt en obligatorisk øvelsesoppgave.

Eksamen 2. desember kl. 09:00 (3 timer). 

 

NB Det vil bli forskyvninger og endringer i tidsplanen underveis. Dette vil bli orientert om på forelesningene.

 

Forelesning 1, 25.8. Innledning, problemstillinger, makroøkonomiske hovedstørrelser, skille mellom konjunkturer og vekst, Nasjonalregnskap

Litt: Blanchard (B) 1-3.1, Holden (H) forelesningsnotater, Rødseth (R),

 

Forelesning 2, 1.9. Nasjonalregnskap fortsettes, velferd og vekst, prisindekser, konjunkturer, Enkle Keynes-modeller.   Litt: B3, H, R.

 

Forelesning 3, 8.9. Keynes-modeller. Enkle regneregler som brukes for å løse Keynes-modeller.   Litt: B3, H.

 

Forelesning 4, 15.9. Keynes-modeller, Finanspolitikk           Litt: B3, H.

 

Forelesning 5, 22.9. Keynes-modeller. Investeringer og pengepolitikk         Litt:  H.

 

Forelesning 6, 29.9.  Pengepolitikk.                Litt:  H.

 

Forelesning 7, 6.10. Arbeidsmarked og likevektsledighet. Litt: B6, H.

 

Forelesning 8, 13.10. Arbeidsmarked og likevektsledighet. Økonomisk politikk. Litt: B6, H.

                                    Valuta og valutamarked                        Litt: B18, H.

 

Forelesning 9, 27.10. Valuta og valutamarked             Litt: B18, H.

 

 

Forelesning 10, 3.11. Oljeinntekter og næringsstruktur Litt: H.

 

Forelesning 11, 10.11. Økonomisk vekst        Litt: B10, 12.2-12.3, H.

 

Forelesning 12, 17.11 Penger og finansmarkeder        Litt: H.

 

Forelesning 13, 24.11.  Oppsummering           Litt: H.

 

 

Kjernepensum

Blanchard, O., Macroeconomics, Prentice Hall, 2003, Third Edition, International Edition (eller nyere utgave), Kapitlene 1-3, 6, 10, 16.1 og 18.

Holden S. Forelesningsnotater i makroøkonomi

Øvrig pensum

Rødseth, A. 'Nasjonalprodukt som mål for inntekt' i Rødseth, A. og Riis,C. (eds) 1998, Markeder, Ressurser og fordeling, Ad Notam Gyldendal, Oslo K 

Blanchard, O., Macroeconomics, Prentice Hall, 2003, Third Edition, International Edition (eller nyere utgave), Kapitlene 4,12.2-12.3, 14.1, 16.1, 23.1, 25.1, 27.

Det forventes en viss kjennskap til norske økonomisk forhold, som

·       utviklingen i norsk økonomi (se f.eks. Statistisk Sentralbyrås nettsider, www.ssb.no, spesielt Økonomisk utsyn,

·       pengepolitikken i Norge (se bl.a. Norges Banks nettsider, http://www.norges-bank.no/ , f.eks. Pengepolitikken i Norge og avisartikler av sentralbanksjefen som ”Inflasjonsmål – hvordan settes renten” og ”Litt om pengepolitikkens rolle og virkninger”

·       finanspolitikken i Norge (se bl.a. Finansdepartementets nettsider http://odin.dep.no/fin/, særlig Nasjonalbudsjettet)

·       aktuelle forhold som tas opp på forelesning.

Gode råd:         

·        Se på relevant pensum før forelesning

·        Forelesningene gir veiledning om hva som er sentralt i kurset

·        Se på dine notater fra forrige forelesning før hver forelesning. Dersom det er noe du ikke forstår, drøft med andre studenter og/eller spør foreleser.

·        Jobb aktivt med oppgaver til seminarene og med de oppgaver som gis på forelesning