Forelesningsplan 1310 våren 2013

Forelesere:  

·         Andre K Anundsen, kontor 1143;    tlf 22855159;  treffetid tirsdag 14-15           a.k.anundsen@econ.uio.no  

·         Steinar Holden, kontor 1144;            tlf. 22855156; treffetid mandag 14-15         steinar.holden@econ.uio.no

Forelesninger:

Forelesninger på tirsdager 09.15-12.00, Auditorium 1. Eilert Sundts hus, A-blokka.

Oppgaveverksted fire onsdager 08.15-10.00, samme sted

Andre Anundsen foreleser 15.1-27.2 og 19.3.

Steinar Holden foreleser 5.3, 12.3 og 13.3, og fra og med 9.4.

NB Det kan bli forskyvninger og endringer i tidsplanen underveis. Dette vil bli orientert om på forelesningene.

Annet

Emneside for kurset: http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON1310/v13/

Det vil bli gitt en obligatorisk øvelsesoppgave. Oppgaven og informasjon vil bli lagt ut på emnesiden.

Eksamen 16. mai kl. 9:00 (3 timer). 

Dato

#

Tema

Pensumreferanse

15.1

1

Innledning, problemstillinger, makroøkonomiske hovedstørrelser, skille mellom konjunkturer og vekst, Nasjonalregnskap.

Blanchard, Amighini, Giavazzi (B) 1-2, Holden (H) forelesningsnotater 1 og 2, ØA (Siste nummer av Økonomisk Utsyn, som kommer som nr 1 hvert år i Økonomiske analyser, se http://www.ssb.no/oa/, tidligere utgaver )

22.1

2

Nasjonalregnskap fortsettes, prisindekser, konjunkturer, Enkle Keynes-modeller.

B 3 og H 2 og 3, ØA

29.1

3

Keynes-modeller. Enkle regneregler som brukes for å løse Keynes-modeller.

B 3, H3, H 4 og 5

5.2

4

Keynes-modeller, Finanspolitikk.

B 3, H 4 og 5, ØA

6.2

Oppgaveverksted, 8.15-10, Aud 1

Oppgaver vil bli gitt på "verkstedet"

12.2

5

Fremoverskuende husholdninger. Arbeidsmarked og likevektsledighet.

B 16.1-16.2, 7  H  7,8

26.2

6

Arbeidsmarked og likevektsledighet.

B 7,9  H 8

27.2

Oppgaveverksted, 8.15-10, Aud 1

Oppgaver vil bli gitt på "verkstedet"

5.3

7

Penger og pengepolitikk.

H12, H6,B 14.1, 4,

12.3

8

Pengepolitikk.

H6, 12, B 14.1, 4, 20

13.3

Oppgaveverksted, 8.15-10, Aud 1

Oppgaver vil bli gitt på "verkstedet"

19.3

9

Valuta og valutamarked.    

H 9, H 9b, B 6.1-6.2

9.4

10

Finansmarkeder.

H 12, B 14.1, 4, 20

10.4

Oppgaveverksted, 8.15-10, Aud 1

Oppgaver vil bli gitt på "verkstedet"

16.4

11

Oljeinntekter og næringsstruktur.

H10

23.4

12

Økonomisk vekst

H11, 11b, 11c, B 11, 13.2-13.3

7.5

13

Økonomisk vekst fortsetter. Oppsummering

H11, 11b, 11c, B 11, 13.2-13.3

Gode råd:         

·        Se på relevant pensum før forelesning

·        Forelesningene gir veiledning om hva som er sentralt i kurset

·        Se på dine notater fra forrige forelesning før hver forelesning. Dersom det er noe du ikke forstår, drøft med andre studenter og/eller spør foreleser.

·        Jobb aktivt med oppgaver til seminarene og med de oppgaver som gis på forelesning