ECON 2310 Konjunkturer, ledighet og økonomisk politikk

Finanspolitisk regler - handlingsregelen

Forelesningsnotater av Steinar Holden som står på pensum høsten 2003: