Sigbjørn Næss

 
 

Hovedstilling: Avdelingsleder i Nera Satcom AS, Avdeling Network Management Systems

Bistilling: 1. Amanuensis II ved gruppen for digitalteknikk
Epost: sigbjorn at ifi.uio.no


Dette semesteret foreleser jeg kurset IN 147 sammen med Dag Langmyr. Hvis du har spørsmål om kurset, nås jeg lettest via email

Vitenskaplige publikasjoner