INF1100

  Flashfilm - Tema Tid Størrelse Oppdatert
GRUNNLEGGENDE PROGRAMMERING
  Programkode og kjøring 7:46 7 Mb 06/08-08
  Beregninger 4:06 4 Mb 10/08-08
  Variabler 4:45 5 Mb 10/08-08
  Datatyper og Brukerinput 6:07 5 Mb 13/08-08
  Lister og Tupler 6:04 6 Mb 14/08-08
 
  If / else-setninger5:42 5 Mb 27/08-08
  While-løkker5:35 5 Mb 04/09-08
  For-løkker5:04 5 Mb 05/09-08
  Funksjoner6:04 6 Mb 11/09-08
  Mattemodulen
Uferdig
 
FEILMELDINGER
  IndentationError 1:29 2 Mb 16/07-08
  IndexError 1:18 1 Mb 15/07-08
  NameError 1:49 2 Mb 15/07-08
 
  SyntaxError 2:33 3 Mb 15/07-08
  TypeError 1:28 1 Mb 15/07-08
  ValueError 1:55 2 Mb 16/07-08
 
DEBUGGING
  Eksempel 1
Uferdig
  Eksempel 2
Uferdig
  Eksempel 3
Uferdig
 

Flashfilmer for MAT1100
Sindre Froyn
Oppdatert: 14/07-08
For kommentarer, spørsmål, feilmeldinger eller andre henvendelser, send epost til: