Skolering - Utdanningsetaten i Oslo - Modul 1 - 12.11.2010 (Modul 2: 21. mars.2011 se nedenfor)          
Muntlig eksamen i fremmedspråk for 10. årstrinn
Sonja Skjær - Anita Nyberg - Siri Lundin Keller
ILS - UiO
  
Kurssted: Utdanningsetatens lokaler, Strømsveien 102, 2. etg.                      

Kursets nettside:  http://folk.uio.no/sirilu (klikk på Mex4)   
Bruk Internet explorer  Oppdatert 28. mars 2011

Overordnet tema - 1. dag:  
Muntlig kompetanse i læreplanen i fremmedspråk

TID

TEMA

PRESENTASJONER
OPPGAVER
 

BAKGRUNNSDOK./PRAKTISKE EKS.

09.00-09.45

*       Velkommen

*       Praktiske opplysninger

*       Info fra UDE

*       Summegrupper rundt erfaringer med muntlig i klasserommet (og evt til eksamen)

*       Erfaringsutveksling I

 

*  Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring (UDE, utgitt feb.2010)

*  Udir: Forskrift til opplæringsloven (se spes. kap. 3)

*  Udir: Kommentert versjon til kap.3, opplæringsloven

*  Retningslinjer for eksamensavviklingen i Osloskolene (Versjon 3 / gjeld.fra 1.2.2010)

*  Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen Fremmedspråk (utg. 2010)

*       Læreplanen: kompetansemålene Nivå I og II

*       Hva sier Læreplanen om muntlig

*       Fremmedspråksenteret 

*       Veiledning til læreplan i fremmedspråk (Skolenettet)

09.45-10.00

Pause

10.00-10.45

*       Vurdering av muntlig i faget  Fremmedspråk i K06

*       Presentasjon  Pdf

*       Common European Framework (=Rammeverket)   og oversettelsene til tysk  fransk spansk

*       Den europeiske Språkpermen. Norsk versjon for 13-18 

*       Generelt skjema (fra Rammeverket) for egenvurdering: no / ty / sp / fr

*       Qualitative aspects of spoken language use (fra Rammeverket: )

10.45-12.00

*       Muntlig i klasserommet i praksis,       Utprøving av aktiviteter

*      

*      Presentasjon  Pdf

 

*   Ressursstedet:    www.fremmedsprak.no
x: Brettspill     x: (t) Veskens eier?
  (Se Bonus) 
x Hva mangler?  x Bagasje
x: Overbooking     Sp /   Ty /  Fr  / 
*       Rollekort Turister - museer, Rollekort Café, Grupperollespill Pengegaven,  

12.00-12.45

Lunsj

12.45-13.15

*       Presentasjon av et mulig konsept for muntlig eksamen

*       Forslag til modell for muntlig eksamen i fremmedspråk  Pdf

*       Mulig eksamensmodell i tabell

 

13.15-15.00

*       Erfaringsutveksling / diskusjon

*       Erfaringer fra prøvemuntlig og muntlig eksamen ved Kastellet skole. Videoeksempler

*       Erfaringsutveksling II

*      Kastell-erfaringer  Pdf

*       Sluttrapporten fra Kastellet
 

*       Fra Bergen kommune

15.00-15.30

*       Oppsummering

*       Kort om neste gang (=Modul II: 21.3.2010)

*       Evt spørsmål til UDE

*     Oppgaver i mellomperioden

*      Arbeidsdokument:
Kjennetegn på måloppnåelse Nivå I

Kjennetegn på måloppnåelse Nivå I (pdf)

 

 

Notater fra i dag / gode ideer, lenker osv / svar på mellomperiodeoppgaven sendes  s.l.keller@ils.uio.no

 


Modul 2
– 21.3.2011
Gjennomføring av eksamen og vurdering

Tid

Tema

 Diverse oppgaver og dokumenter

0900-0930

*        Plenum. Velkommen. Innlegg v. Ude

0930-1030

*       Erfaringsdeling i grupper

*    Lytting / presentasjon  + deltakernes erfaringer / spontansamtale  + deltakernes erfaringer

*       Oppsummering

*        ILS-forslag
Gjennomføring av muntlig eksamen

 Hva sier Læreplanen om muntlig?

1030-1045

Pause

1045-1115

*       Forslag fra ILS:  "Kjennetegn på måloppnåelse"

*        Erfaringsutveksling

*       Bruk erfaringer med kriteriene fra egen prøvemuntlig.  

1115-1130

*        Presentasjon av opptak av gjennomført prøveeksamen

*        Strukturen for arbeidet i faggruppene

 

1130-1215

 Lunsj!

1215-1415

(inkl puste-pauser)

*        Arbeid i 3 faggrupper:
 tysk - fransk - spansk med autentiske elevopptak

*   Presentasjonen + oppfølgingssamtalen

*   Spontansamtalen

*   Lyttedelen

*        Oppgavene  Fra prøveopptak på Kastellet:
     Present. tysk / fransk/ spansk

     Rollespill fransk og spansk
Se også nedenfor under rapportene fra deltakernes utprøvinger.

 

 

1415-1430

 Pause

1430-1530

*        Råd og veiledning ppt

*        Plenumsoppsummering

*        Avslutning ved Ude

 

 

Rapportene fra deltakernes utprøvinger i mellomperioden:

SKOLE ERFARINGER  MUNTLIG PROD. (oppgv./oppf.samt.) SPONTANSAMT
ROLLEKORT (oppgv.)
KRITERIER
Ryenberget Ryenb-erf Ryenb-prod Ryenb-roll Ryenb-krit = ILS
Brannfjell Brannfj-erf      
Jordal Jordal-erf   Jordal-instruks   Jordal-roll Jordal-krit
Øraker Øraker-spint-erf Øraker-prod    
Majorstuen Majorst-erf      
Hovseter     Hovseter-roll  
Uranienborg   Ura-prod    
Årvoll   Årv-prod Årv-roll  
Ris Ris-erf Ris-prod    
Kastellet     Kast-roll  

 

Bonus:

       

 

Stikkordsnotater fra summegruppene 12.11.

 

 

Nyttig for alle språkene:
EKSPER-prosjektet fra Universitetet i Stavanger Eksempler på konkretisering av læreplanens mål  for fransk  spansk  tysk på Nivå I, og nå opp til A2.

Spesielt for fransk:

DELF et DALF, diplômes officiels délivrés par le ministère français de l'Éducation nationale, pour certifier les compétences en français des candidats étrangers. Le site: Centre international d'études pédagogique (CIEP)

DELF/DELF version junior (et scolaire)/DALF Dette skal vise til
http://www.ciep.fr/delfdalf/

Spesielt for tysk

Goethe-Instituttets sider med eksempler på prøver på ulike nivåer (både lytting og muntlig interaksjon). Nederst på denne nettsiden kan du se og høre prøver for ulike nivåer (GER = Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen = Common European Framework = Det europeiske rammeverket). Direktelenke til språkprøvene finner du her:  deindex.htm

Fra Luzern, Sveits - Prosjekt for utvikling av ideer til å vurdere "kompetanse i fremmedspråk".  Her finner du konkrete ideer til omsetting av kriteriene i praktiske oppgaver (ideene overførbare til alle språk og også til Nivå 1
Se "Materialbeispiele fra s. 20 og utover".  Fra s. 29 ff. er det eksempler på muntlig presentasjon og deretter på muntlig interaksjon (m. rollekort osv. på flere språk!). Se denne lenken:
SB_IEF.pdf
 

Spesielt for spansk

Fra Centro Virtual Cervantes: DELE-eksamener for spansk

http://mediasite01.uis.no/mediasite/Viewer/?peid=d45036a67ff6416ea5d4f4f159cdb0d5  Fra Uni i Stav. Eks på bruk av YouTube. God overføringsverdi til de andre språkene!!! http://www1.uis.no/Prosjekt/audioteket//Audioteket%20SPANSK.htm Spanske lyttetekster i MP3-format