Arbeidssituasjon

Logo for UiOJeg er nå freelance-arbeider (senior) på Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling ved Universitetet i Oslo. Her er jeg en del av fremmedspråkseksjonen innenfor PPU (praktisk-pedagogisk utdanning). Mitt ansvarsområde var her tidligere: Tysk fagdidaktikk.

For tiden har jeg etterutdanningskurs for lærere i faget fremmedspråk på grunnskolens ungdomstrinn og på videregående skole.  Jeg er også medansvarlig for nettsidene http://www.fremmedsprak.no som driftes av ILS.

Mine viktigste interesseområder innenfor fagdidaktikken:

Ut fra min erfaringsbakgrunn og ut fra det jeg ser som presserende oppgaver i skolen, er dette noen av de områdene jeg ønsker å få kommende (og "gamle") fremmedspråk/tysklærere interessert i:

Tilbake til startsiden!