Noen faglige aktiviteter

I denne jobben blir man lett oppslukt og mesteparten av døgnet - arbeid og såkalt fritid - får gjerne et uniformt preg:

Bilde av Wien med Stephansdom

Utsikt over Wiens hustak - med Stephansdom som et sentralt midtpunkt.

 Jeg gir etterutdanningskurs i tilknytning til nye læreplaner både i grunn- og videregående skole.  Jeg gir også kurs i IKT for fremmedspråklærere på alle trinn.
PC-cartoon
 

Fordi jeg mesteparten av mitt yrkesaktive liv har vært i halv stilling ved skole og halv stilling ved først Pedagogisk seminar som ble til Senter for lærerutdanning og skoletjeneste som ble til Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling har det vært naturlig for meg å fokusere på hvorledes utviklingen i fagdidaktikken kan ha overføringsverdi direkte til elevers tysklæring og tysklærernes arbeid i og utenfor klasserommet. Dette har resultert i mange læreverk for videregående skole. Samarbeidspartnere her er Alf B. Glad, Oslo Katedralskole, og Ursula Jakobsen, Bredtvedt videregående skole.

Til lærebøkene har jeg skrevet utførlige lærerveiledninger med fagdidaktiske Überlegungenog praktiske arbeidsforslag.


 Forside Mitten in Europa 1
Forside Mitten in Europa 2Forside Mitten in Europa 3
 Bilde av forsiden til Neue Horizonte

Merk at forsidebildet er av Gabriele Münter, en sentral person i gruppen Der blaue Reiter sammen med Marc, Kandinsky, Klee osv. Og når vi (tysklærere og tyskelever) beskjeftiger oss med dem, lærer vi masse historie!
Goethe malt av TischbeinGoethe laget av WarholGoethe Instituttets Logo

Dette er naturligvis en av hovedpartnerne for en fagdidaktiker i tysk: Goethe Institut.

Tilbake til startsiden!