{short description of image} Siri Margrethe Cecilie Vinger
Avdelingsbibliotekar

Universitetsbiblioteket i Oslo
Det juridiske fakultetsbibliotek
Institutt for privatrett

Arbeid
Postboks 6713 St. Olavs plass 0130 OSLO
Besøksadresse:Karl Johans gt 47, Midtbygningen, 3. et.
0162 Oslo
Telefon: +47 22859734
Telefax: +47 22859720
Epost: siri.vinger@ub.uio.no
Privatadresse
Saturnveien 18 c
0492 OSLO
+47 22711077
Arbeidsområde: Leder for Institutt for privatretts bibliotek