Tor Skomedal sin hjemmeside

T o r   S k o m e d a l

Jobber ved Farmakologisk Institutt ved Universitetet i Oslo.
Har flyttet til det nye rikshospitale, med nytt telefonnummer: 22 84 02 27

Noen linker til ting:

VG
Dagbladet
Nettavisen
UiO
www.skomedal.com

 

Tor Skomedal, University of Oslo,Norway