UiO - Oversiktskart for universitetsområdet på Blindern

Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) har de fleste av sine kontorer i Henrik Wergelands hus (HW, hus nr. 6 på kartet) (Eget kart her, oversiktskart også her. Legg markøren på bygningen, så ser du hva den heter.) De som arbeider med navnegransking og leksikografi, har tilhold i Gaustadalleen 25 (litt nord for Forskningsparken T-banestasjon). (Ekspedisjon 1. et. HW.) (Om adkomst til Blindern, se lenger ned.)

Kart over Blindern

Adkomst til Blindern:
- Trikk (på kartet lyseblå linje) nr. 17 eller 18 merket Rikshospitalet til Universitetet Blindern (holdeplass like ved bygning 7-9).
- T-bane (på kartet mørkeblå linje) linje 3 eller 5 - eller T-baneringen linje 4/6 - til Forskningsparken st. (3-4 min. å gå fra stasjonen til ILN).
Trafikanten (rutetider). - Mer om adkomst til Blindern her.

- Bil: Adkomst til instituttet med bil via Problemveien til parkeringsplass ved hus 6 (HW), ev. fra Ringveien via Gaustadkrysset. Merk at det ikke er gjennomkjøring fra Problemveien til Niels Henrik Abels vei, bare via Blindernv./Moltke Moes v.
- Parkering er vanskelig på området. Noen få avgiftsbelagte plasser for besøkende uten parkeringstillatelse fra UiO fins bak bygning 3-4. Privat betalingsparkering fins ved Blindernv.  til høyre for bygning 19.  Parkering kan være mulig i Apalv.  Parkering i nærområdet i Ullevål Hageby er ikke tillatt på dagtid. For ansatte og studenter med parkeringsoblat fins egne plasser på området.
 

Oppdatert 15.06.10 S.Lie