Steinars hjemmeside

Hei! Siden inneholder som du ser lite ennå, men med tiden blir det nok mer å se her. Når jeg får tid blir dette kanskje en bra side...

Hvem jeg er profesjonelt:

Gruppeleder ved Det juridiske fakultet i Oslo på sekretariatet, studie- og eksamensseksjonen. Jeg har ansvar for gruppe for studentinformasjon med til sammen åtte stillinger fordelt på 12 personer (vi har 5 studenter som jobber deltid).

Hvem jeg er privat

Der går kanskje grensen for hva jeg uten videre lar all verden få innsyn i, men ved hjelp av linkene nedenfor kan du kanskje få litt innsikt i hvor interessene heller. Stikkord:

Noen bokmerker - dårlig sortert og uten ansvar for innhold:bookmarks.htm Oppdateres nå og da

Lei av kjedebrev via E-post?

Prøv å sende denne i retur Kjedebrevsvar

Og til slutt noen visdomsord: Life is what happens to you while you`re busy making other plans. John Lennon (1980)