[UiO] [Fysisk Institutt]
Homepage for Steinar Stapnes 
  Tittel: Professor 

E-post adresse: steinar.stapnes@fys.uio.no

Telefon: +47-2285 5063 

Fax: +47-2285 6422 

Postadresse: Fysisk inst, Postboks 1048 - Blindern, 0316 Oslo