Velkommen til Steinar Johansens hjemmeside


Info om siden og oppgavene

Logoen viser et bilde av Albert Einstein. At jeg har valgt ham er uttrykk for litt selvironi. Når du trykker på ham er intensjonen at du alltid skal komme tilbake til hovedsiden og valgmulighetene.Om det er vellykket må du prøve selv!. Den første obligen har jeg arbeidet med alene, noe som har krevd mye energi og tid.På den annen side lærer du mye i prosessen og det er ganske gøy å lage nettsted når det du prøver på faktisk skjer. Når du i tillegg får validert er det som å få en premie! Nedenfor forteller jeg hva nettstedet mitt inneholder slik at du ikke behøver å klikke på sider du ikke har interesse av å se. På universitetet stilles det strenge krav til akademisk redelighet. Vi blir derfor pålagt å stå inne for en egenerklæring. Den kommer her:"Jeg har lest og forståttt reglene som er gitt i dokumentet "Krav til innleverte oppgaver ved Institutt for Informatikk" på:

http://www.ifi.uio.no/studinf/skjemaer/egenerklaring.pdf


Valid XHTML 1.0 Strict

Oppdatert 6.oktober 2006 av steijoh@ifi.uio.no