Hovedside

Velkomen til Stians oblig 1

bilete
av meg

Eg har lest og forstått reglane somer gitt i dokumentet "Krav til
innleverte oppgåver ved Insitutt for Informatikk" på
http://www.ifi.uio.no/studinf/skjemaer/erklaring.pdf.
Get it
Oppdatert 5. oktober 2007 av stian.n@gmail.com