Spørreskjema
Jeg er klar over at når jeg trykker send så har jeg samtykket i at informasjonen jeg har gitt skal brukes i en studentoppgave i kurset INF9261/INF5261 KURS. Oppgavens hensikt er å se på anonymisert data, og følger NSD sine retningslinjer for å kontrollere anonymitet NSD. Dataen lagres til ut januar 2018. Denne siden leses best i fullstørrelse, og er testet i Firefox, Chrome og Safari. Rullemenyen er litt for lang i Safari og Chrome, og muligens andre nettlesere. Svar med ett svar der det er naturlig, og fler der det føles rett.