Stig Johan Berggren

Jeg er student ved UiO. Jeg har en bachelor i musikkvitenskap fra Institutt for musikkvitenskap, og er for øyeblikket i gang med å ta en bachelor i informatikk: språk og kommunikasjon ved Institutt for informatikk.