Bilete av Sturla Sturla Berg-Olsen
English
Latviski
Lietuviškai
Velkomen til sida mi!

Om meg:
Eg er tilsett ved Institutt for lingvistiske og nordiske studium ved Universitetet i Oslo, og arbeider som redaktør i Norsk Ordbok 2014. Eg har tidlegare arbeidd mest med baltiske språk, særleg latvisk, og disputerte i 2005 med ei avhandling om genitiv og dativ i moderne latvisk. Eg har før vore med på å lage ei litauisk–norsk ordbok, og er no involvert i arbeidet med ei norsk–litauisk ordbok.

Faglege interessefelt:
Baltisk språkvitskap, leksikografi, kognitiv grammatikk, konstruksjonsgrammatikk

Publikasjonar (sjå også Cristin)

Om Latvia og Litauen