Sturle Sunde

Meg og sonen min Knut etter flytur til Tempelhof i 2008

Personlege data

Namn:     Sturle Sunde
Adresse:    Sørstrandvegen 6
        6900 Florø
Telefonnummer 570 21856
Epost:     sturle@bitmynt.no
IRC:      sturles på ircnet og Freenode
Fødd:     16. Januar 1973
Jobb:     Vekslar bitcoin som sjølvstendig næringsdrivande
Sivilstatus:  Gift og har to ungar fødde i 2008 og 2010.
Interesser:  Flyr småfly i Fjordane flyklubb.


Sturle Sunde (sturles@usit.uio.no)