Dejiny Norska front page

Dějiny  Norska

Miroslav Hroch, Helena Kadečková, Elisabeth Bakke

Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006

Frå vaskeseddelen til forlaget:

”Norské dějiny obsahují doby slávy a rozkvětu, stejně jako doby úpadku a cizí nadvlády. V době Vikingů byly položeny základy norského království, jehož síla byla založena na svobodných sedlácích. Díky nim byla uchována kulturní identita národa i v době, kdy Norsko ztratilo samostatnost a stalo se na tři staletí dánskou provincií. Navzdory politickému úpadku však postupně sílil norský podíl na námořním obchodu. Moderní norský národ se formoval od konce 18. století v dlouhém zápase o politická práva, který byl završen vyhlášením nezávislosti roku 1905.“

 [Den norske historia omfattar gode og framgangsrike tider så vel som nedgangstider og framandt herredømme. I Vikingtida vart grunnlaget lagt for det norske kongedømmet, som var fundert på dei frie bøndene. Takka vera dei vart nasjonens kulturelle identitet bevart også i den tida som Noreg mista sjølvstendet og vart ein dansk provins i tre hundreår. Trass i det politiske forfallet auka den norske deltakinga i sjøfarten. Den moderne norske nasjonen vaks fram frå slutten av 1700-talet i lang kamp om politiske rettar, som munna ut i sjølvstendeerklæringa i 1905].

 
Boka kan lånast på Universitetsbiblioteket i Oslo eller bestillast frå forlaget Nakladatelství Lidové Noviny