Attende til heimesida

Publikasjonsliste, Elisabeth Bakke

Bakke, Elisabeth  (2016). Tsjekkia: Business as usual?  I Raino Malnes (ed.). Velkommen til statsvitenskap. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Bakke, Elisabeth & Joakim Ekman (2015). 25 år etter kommunismens fall. Nordisk Østforum (29) 2: 111–115.

Bakke, Elisabeth (2015). Fløyelsrevolusjonen i 1989 – ingen reprise på Praha-våren. Nordisk Østforum (29) 2: 117–141.

Bakke, Elisabeth (2015). Demokrati i det postkommunistiske Europa. I Raino Malnes & Dag Einar Thorsen (eds.). Demokratiet – historien og ideene. Oslo: Dreyer.

Bakke, Elisabeth & Nick Sitter (2015). Where do parties go when they die? The fate of failed parties in the Czech Republic, Slovakia and Hungary 1992–2013. East European Politics (31) 1: 1–22.

Bakke, Elisabeth & Nick Sitter (2013). Why Do Parties Fail? Cleavages, Government Fatigue and Electoral Failure in the Czech Republic, Slovakia and Hungary 1992–2012. East European Politics (29) 2: 208–225.

Bakke, Elisabeth (2013): Valet i Tsjekkia: frå vondt til verre? i bloggen Ta Politika, Institutt for statsvitskap, Universitetet i Oslo.

Heidar, Knut, Einar Berntzen & Elisabeth Bakke (red.) (2013). Politikk i Europa. Partier, regjeringsmakt, styreform. 2. utg. Oslo: Universitetsforlaget.

Bakke, Elisabeth (2013). Tsjekkia. I Knut Heidar, Einar Berntzen & Elisabeth Bakke (red.). Politikk i Europa. Partier, regjeringsmakt, styreform. Oslo: Universitetsforlaget.

Heidar, Knut and Elisabeth Bakke (2013). Politikk i Europa. I Knut Heidar, Einar Berntzen and Elisabeth Bakke (red.). Politikk i Europa. Partier, regjeringsmakt, styreform. Oslo: Universitetsforlaget.

Bakke, Elisabeth (2012): Slovakia – eit val i skuggen av eurokrise og gorillafiler, i bloggen Ta Politika, Institutt for statsvitskap, UiO.

Bakke, Elisabeth (2012). Why are there so few female MPs in Slovak parliaments? I Harald Baldersheim and Jozef Bátora (red.). The governance of small states in turbulent times. The exemplary cases of Norway and Slovakia. Opladen: Barbara Budrich.

Bakke, Elisabeth & Ingo Peters (red.) (2011). 20 Years since the Fall of the Berlin Wall. Transitions, State Break-Up and Democratic Politics in Central Europe and Germany. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag.

Bakke, Elisabeth & Ingo Peters (2011). Introduction: The 1989 ‘Revolutions’ and Their Effects 20 Years down the Road. I Elisabeth Bakke & Ingo Peters (eds). 20 Years since the Fall of the Berlin Wall. Transitions, State Break-Up and Democratic Politics in Central Europe and Germany. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag.

Bakke, Elisabeth (2011). The Czech party system 20 years after the Velvet revolution. I Elisabeth Bakke & Ingo Peters (red.). 20 Years since the Fall of the Berlin Wall. Transitions, State Break-Up and Democratic Politics in Central Europe and Germany. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag.

Bakke, Elisabeth (2011). Czechoslovakism in Slovak history. I Mikuláš Teich, Dušan Kováč & Martin D. Brown (red.). Slovakia in History. Cambridge: Cambridge University Press.

Bakke, Elisabeth (2010). Central and East European party systems since 1989. I Sabrina P. Ramet (red.). Central and Southeast European Politics since 1989. Cambridge: Cambridge University Press.

Bakke, Elisabeth (2009).  Fløyelsskilsmissa i Tsjekkoslovakia, i Raino Malnes (red.). Prekær politikk. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Heidar, Knut, Einar Berntzen & Elisabeth Bakke (red.) (2008). Politikk i Europa. Partier, regjeringsmakt, styreform. Oslo: Universitetsforlaget.

Bakke, Elisabeth (2008). What is a Nation? Europe 1789–1914. Book review. Scandinavian Journal of History, (33) 1: 102–104.

Bakke, Elisabeth (2008). Praha-våren – eit 40-årsminne. Mål og makt 2008 ;Volum 38 (3/4) s. 34–40.

Bakke, Elisabeth & Nick Sitter (2008). Elite Turnover and Party System Change in Central Europe: Political Nomadism?. The XV Conference of the Nordic Political Science Association (NOPSA), Tromsø 6.-8. august 2008 (oppdatert versjon).

Bakke, Elisabeth (2007). Bresjnev-doktrinen, Fløyelsrevolusjonen, Nomenklatura, Solidaritet. Statsvitenskapelig leksikon. Oslo: Universitetsforlaget.

Bakke, Elisabeth (red.) (2006). Sentral-Europa og Baltikum etter 1989. Oslo: Det Norske Samlaget.

Bakke, Elisabeth (2006). Avslutning: Tilbake til Europa? I Elisabeth Bakke (red.). Sentral-Europa og Baltikum etter 1989. Oslo: Det Norske Samlaget.

Bakke, Elisabeth (2006). Innleiing. I Elisabeth Bakke (red.). Sentral-Europa og Baltikum etter 1989. Oslo: Det Norske Samlaget.

Bakke, Elisabeth (2006). Tsjekkia – frå fløyelsrevolusjon til rutinepolitikk. I Elisabeth Bakke (red.). Sentral-Europa og Baltikum etter 1989. Oslo: Det Norske Samlaget.

Bakke, Elisabeth (2006). Slovakia – den kronglete vegen til demokrati. I Elisabeth Bakke (red.). Sentral-Europa og Baltikum etter 1989. Oslo: Det Norske Samlaget.

Bakke, Elisabeth og Nick Sitter (2006). Østutvidelsen – Sentral-Europa, Baltikum og EU. I Elisabeth Bakke (red.). Sentral-Europa og Baltikum etter 1989. Oslo: Det Norske Samlaget.

Bakke, Elisabeth (2006). Between Utopia and Disillusionment. A Narrative of the Political Transformation in Eastern Europe. Bokmelding. Nordisk Østforum 2: 210–213.

Bakke, Elisabeth (2005). Linde, Jonas: Doubting Democrats? A Comparative Analysis of Support for Democracy in Central and Eastern Europe. Buchbesprechung. In: Bohemia (46) 2: 531–533.

Bakke, Elisabeth (2005). Doubting Democrats? A Comparative Analysis of Support for Democracy in Central and Eastern Europe. Bokmelding, Nordisk Østforum 4: 515–518.

Bakke, Elisabeth (2005). Norsko po druhé světové válce [Noreg sidan andre verdskrigen], i Miroslav Hroch,  Helena Kadečková & Elisabeth Bakke: Dějiny Norska [Noregs historie]. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Bakke, Elisabeth (2005). The Autonomy Discourse in Parliamentary Debates during the FirstCzechoslovak Republic and after the Velvet Revolution, i årboka Slovakia (vol. XXXVIII), utgitt av The Slovak League of America. 

Bakke, Elisabeth & Nick Sitter (2005). Patterns of Stability. Party Competition and Strategy in Central Europe since 1989. Party Politics, Vol 11. no. 2 (2005): 243–265.

Bakke, Elisabeth (2004). Defenestrasjon – ein tsjekkisk politisk tradisjon? Nordisk Østforum (18) 2: 145–162.

Bakke, Elisabeth (2004). The making of Czechoslovakism in the First Republic. I Martin Schulze Wessel (red): Loyalitäten in der Tschechoslowakischen Republik 1918–1938. Politische, nationale und kulturelle Zugehörigkeiten. München: Oldenbourg.

Bakke, Elisabeth (2004). "Tilbake til Europa?" Om austutvidinga av EU, i Harriet Rudd (red.) Motvekt til solidaritet. Europa 2004 – årbok for Nei til EU. Oslo: Nei til EU.

Bakke, Elisabeth (2003). Slovakias kronglete veg til EU, i Fokus Europa 1/2003.

Bakke, Elisabeth (2003). Nations and nationalism in East-Central Europe, 1806–1948. Bokmelding. Nordisk Østforum 2: 279–282.

Bakke, Elisabeth (red.) (2002): Sentral-Europa og Baltikum etter 1989. Oslo: Det Norske Samlaget.

Bakkeová, Elisabeth (2002). Lidová hlasování o norském členství v EF (EU) [Referenda on Norwegian membership in the EEC (EU)], i Mezinárodní politika XXVI (2): 12–14.

Bakke, Elisabeth (2002). The principle of national self-determination in Czechoslovak Consti­tutions 1920–1992, Central European Political Science Review, vol. 3, no. 10.

Bakke, Elisabeth (2001). Språk og nasjonsforming i Noreg i eit europeisk perspektiv, i Elisabeth Bakke & Håvard Teigen (red.). Kampen for språket. Nynorsken mellom det lokale og det globale. Oslo: Samlaget.

Bakke, Elisabeth (2001). Kva(r) er Sentral-Europa? I Harald Baldersheim & Knut Heidar (red.). Statsvitenskapelige utsyn. Kristiansand S: Høyskoleforlaget.

Bakke, Elisabeth (2001). Bjørn Erik Rasch: Demokrati – ideer og organisering. Bokmelding. Tidsskrift for samfunnsforskning (47) 3: 485–489.

Bakke, Elisabeth (2000). Tomáš G. Masaryk og det tsjekkiske spørsmål. Nordisk Østforum 2: 5–17.

Bakke, Elisabeth (1999). Doomed to failure? The Czechoslovak nation project and the Slovak autonomist reaction 1919–1938. Oslo: Series of dissertations submitted to the Depart­ment of Political Science, Faculty of Social Sciences, University of Oslo, No. 11/99. Tilgjengeleg her: http://folk.uio.no/stveb1/Doomed_to_failure_links.html.

Bakke, Elisabeth (1999). Čechoslovakizmus v školských učebniciach (1918–1938). [Czecho­slovakism in school textbooks]. Historický časopis, Bratislava (47) 2: 233–253.

Bakke, Elisabeth (1999). Det vanskelege nasjonalismeomgrepet, i Mål og makt 3/1999.

Bakke, Elisabeth (1996). A nationality policy framework. Forskningsnotat 2/1996, Institutt for Statsvitenskap, UiO.

Bakke, Elisabeth (1995). Mot ein europeisk identitet? Tidsskrift for samfunnsforskning 4: 467–491.

Bakke, Elisabeth (1995). Towards a European Identity? Oslo: ARENA-paper no. 10. 

Bakke, Elisabeth (1994). Balkan – Europas kruttønne. Schola, (vol. 2) 4: 34–39. 

Bakke, Elisabeth (1989). På slakk line. Jugoslavisk nasjonalitetspolitikk 1945–80. Oslo: Sovjet- og Østeuropastudier 4, 1989 [revised version of the master thesis].

Bakke, Elisabeth (1989). På slakk line. Jugoslavisk nasjonalitetspolitikk 1945–80. Hovudoppgåve. Institutt for statsvitskap, UiO.Upubliserte konferansepaper

 
Bakke, Elisabeth & Nick Sitter (2005): National Self-determination or National Interest? The National Argument in the Norwegian EU Membership Debate. Paper til Politisk Atferd-gruppa på den 13. nasjonale fagkonferansen i statsvitenskap, UiO, Hurdalssjøen 5. – 7. januar 2005. 
 
Bakke, Elisabeth (2004). National symbols on banknotes in Europe, Conference paper, the 12. National Political Science Conference, University of Tromsø, January 7-9, 2004.
 
Bakke, Elisabeth (2000): How voluntary is national identity? Conference paper, the 8. National Political Science Conference, Tromsø 2000.